Contact

Algemene contact informatie

Hoe krijgt u contact met de juiste persoon binnen OPV?

Voor algemene vragen kunt u ons bereiken via onderstaand contactformulier of via info@ondernemersplatformbrielle.nl. Heeft u vragen over het lidmaatschap, een ontvangen factuur, of wilt u een van de gebiedsambassadeurs spreken? Wij zorgen ervoor dat de juiste persoon contact met u opneemt.

Penningmeester

Contact informatie

Heb je vragen naar aanleiding van een nota die je hebt ontvangen van het OPV?

Neem dan gerust contact met onze Penningmeester via penningmeester@ondernemerplatformbrielle.nl

Gebieds ambassadeurs

Contact informatie

Het OPV heeft per gebied een OPV ambassadeur welke je kan contacteren bij vragen.

Seggelant :

 

Communicatie & Social media

Contact informatie

Heb je vragen naar aanleiding van de informatie die getoont wordt op deze website of op onze social media kanalen dan kun je mailen naar : Daan@thecreativedesign.nl

Algemene voorwaarden

Ticketshop

Algemene voorwaarden Ticket shop

 

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Ondernemers Platform Voorne, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. De Koper is tevens gebonden aan (i) eventuele specifieke voorwaarden waarvan is aangegeven dat deze van toepassing zijn op een Ticket en/of Evenement; (ii) overige voorwaarden van de Organisator en/of het Evenement (zoals huisregels); en (iii) eventuele voorwaarden die gelden op onze locatie (zoals toegangsvoorwaarden).
b. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst Ondernemers Platform Voorne uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Ondernemers Platform Voorne is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Ondernemers Platform Voorne te raadplegen.
d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden

 

 

Prijzen & Betalingen Tickets

a. Ondernemers Platform Voorne verkoopt tickets voor eigen evenementen of evenementen via een organisator die mede de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Ondernemers Platform Voorne aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Per Ticket bestelling  worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten.
e. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Ondernemers Platform Voorne de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

Afgelast of verschoven Evenement

a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe datum en tijd zal zijn. Hoewel Ondernemers Platform Voorne zal proberen de Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Ondernemers Platform Voorne de benodigde informatie van de Organisator / artiest heeft ontvangen, kan Ondernemers Platform Voorne niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Ondernemers Platform Voorne is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

b. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Ondernemers Platform Voorne opnemen via evenementen@ondernemersplatformvoorne.nl

c. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door Ondernemers Platform Voorne. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van Ondernemers Platform Voorne kopje evenementen. Indien een Organisator van een Evenement bij Ondernemers Platform Voorne, Ondernemers Platform Voorne  verzoekt om de Koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Ondernemers Platform Voorne hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de Organisator van het Evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Ondernemers Platform Voorne eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.

d. Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

Postadres

Postbus 209, 3230 AE Brielle