Waar we als vereniging nog regelmatig op
afstand staan van onze leden, zien we voor
de toekomst een duidelijke verandering.

Wij zullen nog meer de verbinding zoeken
met u als lid en de maatschappij waarin
wij actief zijn. Door ook stakeholders vaker
te betrekken bij onze plannen, kunnen we
door actief samen te werken meer bereiken
én relevant(er) worden. De vereniging
zal dus meer en meer veranderen, om toe
te groeien naar wat we noemen een Vereniging
3.0. De focus komt hierbij op de
sector en de markt te liggen, waarbij we
ons vooral willen bezighouden met wat er
leeft onder uw klanten: wat zijn hun behoeften
en wat zijn de bewegingen die zij
maken?

Op de ALV van 8 april a.s. zullen we u informeren over hoe wij hier invulling aan denken te geven, zorg dat u aanwezig bent!