Op 2 februari 2023 organiseerde gemeente Voorne aan Zee samen met experts op het gebied van inkoopbeleid en aanbestedingen, een ondernemersbijeenkomst in Cultureel Centrum de Man in Oostvoorne. Een aantal bestuursleden en leden van OPV waren hierbij aanwezig. Het was een interessante bijeenkomst, waarvan we de belangrijkste zaken graag delen.

Registreer jouw bedrijf op TENDERNED

Op de website van TenderNed worden alle aanbestedingsopdrachten van de Nederlandse overheid aangekondigd. Als ondernemer kun je jouw bedrijf gratis op TenderNed registreren.

 

Werk volgens de GIDS PROPORTIONALITEIT

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Gids proportionaliteit in werking getreden. Deze versie geeft praktische handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Het gaat om evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers.

Bij aanbesteden moeten aanbestedende diensten zich verplicht houden aan de Gids proportionaliteit. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de eisen en voorwaarden die worden gesteld bij een aanbesteding in redelijke verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

De herziening van de gids is onderdeel van een in februari 2021 aangekondigd maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden. Uit onderzoek bleek namelijk onder meer dat aanbestedende diensten de rechtsverwerkingsclausules te strikt toepassen.

De gids en toebehoren is te downloaden via onderstaande links:

Voorkom MAVERICK BUYING

Maverick buying is inkopen buiten contracten om. Dit is een ongecontroleerde vorm van inkopen. Er zijn verschillende beweegredenen voor Maverick Buying:

  1. Slechte interne communicatie door de inkoopafdeling, waardoor het bestelproces voor medewerkers onduidelijk is en Maverick Buying onvermijdelijk. Collega’s moeten op de hoogte zijn van de procedures die gelden voor de inkoop van producten en diensten.
  2. Ingewikkelde procedures die voor een traag bestelproces zorgen, waardoor medewerkers rechtstreeks bij een leverancier bestellen, omdat het voor hen makkelijker is en minder lang duurt.
  3. Koppige medewerkers die de inkoopprocedure negeren.

De risico’s van Maverick Buying vindt u op de website van Vendorlink.nl.

 

Een mogelijk vervolg op deze informatieavond volgt in het najaar (oktober 2023).

Voorkom MAVERICK BUYING

Maverick buying is inkopen buiten contracten om. Dit is een ongecontroleerde vorm van inkopen. Er zijn verschillende beweegredenen voor Maverick Buying:

  1. Slechte interne communicatie door de inkoopafdeling, waardoor het bestelproces voor medewerkers onduidelijk is en Maverick Buying onvermijdelijk. Collega’s moeten op de hoogte zijn van de procedures die gelden voor de inkoop van producten en diensten.
  2. Ingewikkelde procedures die voor een traag bestelproces zorgen, waardoor medewerkers rechtstreeks bij een leverancier bestellen, omdat het voor hen makkelijker is en minder lang duurt.
  3. Koppige medewerkers die de inkoopprocedure negeren.

De risico’s van Maverick Buying vindt u op de website van Vendorlink.nl.

 

Een mogelijk vervolg op deze informatieavond volgt in het najaar (oktober 2023).