Toekomstbestendig ondernemen is kansen pakken

Toekomstbestendig ondernemen is kansen pakken

We leven in een tijd van grote veranderingen. Die veranderingen zijn nodig vanuit economisch en maatschappelijk perspectief, ook in onze regio. Dit roept vragen op voor bedrijven. Hoe kun jij mee bewegen naar een nieuwe economie? In de bijeenkomst...

Themabijeenkomst Duurzaamheid

Wil jij alles weten over de toepassing van waterstof of aardwarmte en welke subsidiemogelijkheden er voor duurzame ontwikkelingen zijn? Kom dan donderdag 9 februari 2023 naar onze duurzaamheidsbijeenkomst. Natuurlijk is er na het programma tijd om nader kennis te...